GRIP I REFREDATS

La grip i refredat son dues malalties causades per infeccions víriques del tracte respiratori.

En la majoria dels casos cursen de forma autolimitada i amb una simptomatologia molt clara .

La grip és una malaltia altament infecciosa causada per virus RNA, es transmet fàcilment entre persones mitjançant gotícules i petites partícules expulsades amb la tos o be esternuts .

Afecta sobretot a nas, gola i bronquis, la infecció no sol superar la setmana i es presenta de forma sobtada amb febre alta, dolor muscular, mal de cap, dolor de gola i rinitis.

La infecció és autolimitada, es cura sense necessitat de tractament mèdic en una o dues setmanes.Però en persones especialment sensibles pot donar lloc a complicacions en vies aeres, és el cas de nens, embaraçades, gent gran o persones afectades per altres patologies.

El Refredat comú presenta un prevalença molt alta, vol dir que la majoria de la població en patirá més d’un a l’any.

Està causat fonamentalment per dues famílies de viru: Rhinovirus i coronavirus, els fos són virus RNA que engloben més de 100 gèneres de virus diferents.

El refredat comú o rinofaringitis, és una infecció viral lleu de les vies respiratòries superiors que cursa amb malestar general, congestió nasal, esternuts, llàgrima i febrícula que no supera els 38 graus.És una infecció autolimitada, els símptomes de la qual no superen els 7-10 dies.

És important conèixer i distingir les principals diferències entre grip i refredat .

Des de la Farmàcia per a tractar la simptomatologia quan no hi ha sospita de complicacions associades recomanem: Anàlgesics, mucolítics, descongestius, antihistamínics i en cas de tos antitusius.

Com a mesures higiènico dietètiques des de la farmàcia recomanem beure molta aigua ja que és molt important mantenir una correcta  hidratació, evitar canvis bruscos de temperatura, no abrigar-se en excés, no fumar, descansar i fer repòs és clau per a una recuperació ràpida, evitar contagis, rentar-se les mans sovint i utilitzar mocadors de paper.