Colesterol

Colesterol

El colesterol és una grassa indispensable per a la vida, que es troba en la membrana de les nostres cél.lules i intervé en molts processos metabólics, com la formació d’acids biliars, vitamina d i algunes hormones. Dins del colesterol en trobem de diferents...