QUE CAL QUE PORTIN?

Els organitzadors o els profes ja tindran una farmaciola, de manera que no cal carregar al teu fill amb articles sanitaris. N’hi haurà prou amb el repel·lent d’insectes, unes tiretes en cas d’una cosa simple com una rascada o una butllofa, el seu raspall de dents i protecció solar. Si el teu fill necessita algun medicament especial, informa als profes de la dosi necessària i la manera d’administrar-la.

Amb els repelents d’insectes s’ha de tenir molta cura, ja que alguns poden ser molt tòxics. Ara parlarem dels tipus de repel·lents que hi ha.

Antimosquits químics:

  • DEET : N-Dietil-meta-toluamida, coneguda com DEET, és el biocida més antic i amb més toxicitat de tots, però és el més indicat per a zones amb elevat risc de transmissió de malalties tropicals com la malària. Normalment estan indicats per més de 18 anys.

  • IR3535: És un biocida químic amb una alta eficàcia però una mica menys tòxic que el DEET. És biodegradable i eficaç contra mosquit tigre, Zika i paparres. Depèn de la concentració de IR3535, es podria aplicar a partir d’un any.

  • PIRETRINES: Les piretrines són una barreja de compostos orgànics que es troben de manera natural en les flors de plantes del gènere Chrysanthemum. Quan són utilitzades en els patrons normals d’ús i en les proporcions adequades, no creen cap problema sobre la seva salut i la seva eficàcia és òptima.

  • ICARIDINA: En aquest cas el producte té menor absorció per la pell que els anteriors. Es podria aplicar en nens a partir de 2 anys i amb pell sensible en el cas de Relec sensitive.

Podem complementar aquests amb pegats de citronel·la per estar més protegits, ja que no es poden reaplicar molt sovint.

Antimosquits naturals:

  • CITRONEL·LA: La citronel·la és una planta aromàtica molt utilitzada per a l’extracció de l’essència de l’aroma a llimona (cítric) que manté allunyats als mosquits. És el més conegut i el més natural de tots els repel·lents.

  • CITRODIOL: Aquest actiu d’origen natural, i que prové de l’oli essencial d’eucaliptus citriodora, repel·leix de manera eficaç els mosquits de zones temperades. És el més efectiu, ja que torna a la persona “no-atractiva” per l’insecte.